Kiilto Atsetoon

Tehniline atsetoon, mis on mõeldud kasutamiseks vedeldi, lahusti või puhastusvahendina.

Kasutusala

Atsetooni saab kasutada rasva eemaldamiseks ning puidu, metalli, plastiku ja klaasi pinna puhastamiseks enne liimimist või pinna ettevalmistamist. Sobib atsetoonipõhiste toodete lahjendamiseks ning eri tüüpi liimi- ja värviplekkide eemaldamiseks.

Pakendi suurus
EAN-kood
750 ml 6425001234560
Pakendi suurus 750 ml
EAN-kood 6425001234560
 
Erikaal

0,8 kg/l

Ladustamine

Avamata mahutites 18 kuud (temp. üle 1 °C)

Tuletundlikkusklass

Keemispunkt umbes 56 °C

Kasutustemperatuur

Madalaim 15 °C

Kasutusjuhis

Vajadusel kontrollige enne rasva eemaldamist, kas materjal talub atsetooni. Lugege lahjendatava toote juhiseid ja veenduge, et atsetoon sobib selle lahjendamiseks. Vältige naha kokkupuutumist atsetooniga, sest atsetoon kuivatab nahka. Atsetoon on kergestisüttiv.

Keskkond ja ohutus

Sisaldab lenduvaid ja kergestisüttivaid lahusteid. Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebilehelt www.kiilto.com.