Kiilto 97 DF põrandatasandussegu 1–7 mm

Vähetolmav tasandussegu põrandate tasandamiseks enne põrandakatte paigaldamist. Madala leeliselisusega.

Erifunktsioonid

  • vähetolmav, isetasanduv, pumbatav, värvitav
  • põrandate peentasanduseks
  • kulu 1,6 kg/m²/mm
  • käimiskuiv: 4 h
  • põrandakattega kaetav: 24 h 
  • sisetingimustesse

Kasutusala

Sobib 1–7 mm põrandatasanduskihi valamiseks enne põrandakatte paigaldamist.
Sobib ka tugeva betoonpõranda tasandamiseks enne mosaiikparketi paigaldamist (min kihipaksus 2 mm). Vähetolmav koostis vähendab segamise ajal lenduva tolmu teket.
Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb lihvida siledaks betooni karedad, ebatasased alad ja kõrged servad. Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga (1:4) Kiilto Start Primer või PrimerOne (20% Kiilto Primerit / 80% vett). Rekonstrueeritavad pinnad ja laudispinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer või PrimerOne. Mitteimavad pinnad nagu keraamilised plaadid või värvitud pinnad võib töödelda tootega Kiilto Fix Primer.

Betoonaluspind peab vastama riiklikele standarditele.

Madala leeliselisusega tasanduskiht kaitseb liimi- ja vinüülkatet betooni aluselise niiskuse põhjustatud kahjustuste eest. Uuringud on näidanud, et 5 mm paksune tasanduskiht tagab kaitseefekti.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u. 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Pindamiskuiv

7 mm/24 h (23 °C, 50% RH)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u. 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

Kõndimiskuiv

u. 4 tundi (23 °C, 50% RH)

Kahanemine

< 0,6 ‰ (23 °C, 50% RH)

Kihi paksus

1–7 mm

Viskoossus

Valguvus 150–160 mm, EN 12706

Tuletundlikkusklass

A2fl-s1

Segamissuhe

5,2–5,6 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

u. 20 min (23 °C, 50% RH)

Nakketugevus

> 1,5 MPa, EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Paindetugevus

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Max tera suurus

0,3 mm

Sideaine tüüp

Polümeeri-eritsemendi-lubjakivi-kvartsibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Survetugevus

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–23 °C, minimaalne 10 °C

Klassifikatsioonid

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Valage segamisnõusse vajalik kogus puhast vett. Puistake Kiilto 97 DF pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (10–25 °C), puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laske segul seista u 2 minutit ja segage veel kord. Laotage tasandussegu ühtlaselt laiali laia teraslabidaga või hammastatud teraslabidaga. Tasandussegu võib pinnale kanda ka sobiva segupumbaga. Enne uue kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist näiteks soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket.
Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal
õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale,
soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe
kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada suhteliselt kiiresti pärast tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.
Tasandussegu pinda võib värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.
Ei sobi alaliselt vee all oleva pindade plaatimiseks (näiteks basseinid).
NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett, kuna see nõrgestab pinna tugevust ning võib põhjustada lõhede ja pragude tekkimist.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp