Kiilto 70 Kiirestikivinev põrandavalumass 5–100 mm

Väga tugev põrandamass põrandate valamiseks, aukude täitmiseks ja kallete tegemiseks sise- ja välistingimustes. Lihtne laotada. u 11 l massi kotis. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • valamiseks, aukude täitmiseks, kallakute tegemiseks, põrandaküttega põrandatele 
  • sobib kasutamiseks ka välistingimustes
  • käimiskindel u 2 tunni pärast
  • põrandakatte saab paigaldada 1–3 päeva pärast / 50 mm, 5 päeva pärast / 100 mm
  • kulu 1,9 kg/m²
  • u 11 l massi kotis

Kasutusala

Eritsemendibaasil, kiirestikõvenev ja -kuivav põrandamass põrandate valamiseks, aukude täitmiseks
ja kallete tegemiseks siseruumides. Kihi paksus: 5-100 mm. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Hoolikalt silutud pinna saab hüdroisoleerida. Vajadusel soovitame kasutada põrandapinna viimistlemiseks enne põrandakatte paigaldamist Kiilto põrandatasandussegu.
1. Aluspinnal tugevasti kinni olev valu / tugev betoonpind või ehitusplaat: aluspind peab olema puhas, kuiv ja jäik. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga.
Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% nakkedispersiooni / 80–90% vett). Plaataluspinnad krunditakse lahjendamata Kiilto Start Primer nakkedispersiooniga.
Aluspinnal tugevasti kinni oleva valu puhul soovitame kasutada maksimaalset veehulka (2,8 l / 20 kg), et tagada hea nake tasanduskihi ja aluspinna vahel.
Põrandakütte võib paigaldada otse Kiilto Start Primeriga krunditud, piisava tugevusega betoonile või kipslaadile. Põrandaküttekaabel/-torud paigaldatakse aluspinnale näiteks kuumliimiga või. sobivate kinnitusklambritega. Klaaskiudvõrgule kinnitatud põrandaküttekaabli puhul, nt remonti tehes, tuleb kasutada paremini valguvat Kiilto põrandaküttetasandussegu.
Optimaalse nakke tagamiseks välistingimustes ja mitteimavate aluspindade puhul kasutage nakkekihi loomiseks näiteks plaatimissegu Kiilto Remontplaatimissegu ja kandke see pinnale segukammiga.
Ujuv konstruktsioon/nõrk betoonpind:
valu eraldatakse aluspõrandast näiteks Kiilto Eraldusribaga või ehituspaberiga. Valu eraldatakse seintest ja toruläbiviikudest eraldusribadega / elastse massiga. Valukiht peab olema armeeritud ning paksusega vähemalt 50 mm (nt. # 150 Ø 5). Põrandakütte kaablid/torud tuleb kinnitada armatuur-võrgu külge.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,9 kg (u 11 l tasandussegu/kott).

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411512327204
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411512327204
 
pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 1 aasta.

Pindamiskuiv

1–3 päeva / 50mm; 5 päeva / 100 mm

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,9 kg (u 11 l tasandussegu/kott).

Kõndimiskuiv

u 2 h

Kahanemine

Kokkutõmbumine < 0,3 ‰ ( 23 °C, 50% RH )

Kihi paksus

5–100 mm

Segamissuhe

2,5–2,8 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

u 30 min.

Nakketugevus

> 1,0 MPa, EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Paindetugevus

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Max tera suurus

u 3 mm

Sideaine tüüp

Plasti-tsemendi-kvartsiliivabaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Survetugevus

C35 (> 35 MPa), EN 13813

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Klassifikatsioonid

CT-C35-F7 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Puistake Kiilto 70 pulber aeglaselt jahedasse (10–20 °C), puhtasse vette seda segumiksriga segades, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 2 minutit, segage uuesti ja alustage laialilaotamist. Segamiseks võib kasutada ka segumasinat (segamisaeg u 3–5 minuti jooksul). Laotage Kiilto 70 ühtlaselt siluriga ja/või teraspahtlilabidaga. Pinda saab siluda peaaegu kohe pärast laialilaotamist. Enne tasandusseguga viimistlemist peab valu olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja kehva nakkumist. Kui põrandakatet ei paigaldata 14 päeva jooksul pärast tasandamist, tuleb tasandatud pind töödelda Kiilto järelhooldusvahendiga või katta kilega hiljemalt üks päev pärast tasandamist.

Hüdroisolatsioonimastiksi/põrandakatte saab paigaldada 1–3 päeva pärast tasanduskihi paigaldamist, kui kihi paksus on alla 50 mm, kui kihi paksus on 100 mm, siis 5 päeva pärast, optimaalsetes kuivamistingimustes (20 °C, 50% RH). Põrandamass saavutab kiiresti hea pinnatugevuse ja absorbeerib keemiliselt juhistes nimetatud veehulga. Aluspinna kõrge niiskusesisaldus ja kehvad kuivamistingimused pikendavad kuivamisprotsessi. Põrandakatte paigaldamise ja aluspinna niiskusesisalduse osas järgige RYL-i ja põrandakatte tootja juhiseid. Aluspinda põrandakatte paigaldamise suhtes hinnates võtke arvesse kogu konstruktsiooni.

Suuremate pindade puhul tuleb luua nihkevuugid. Ei ole soovitatav värviga kaetavate põrandate jaoks. Ei ole soovitatav, kui parkett liimitakse aluspõranda külge. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, valu tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp