Kestonit Rapid

Kiirkõvenev tasandussegu põrandate tasandamiseks, aukude täitmiseks ja kallete tegemiseks. Põrandakatte saab paigaldada 2 tundi pärast tasandamist. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. Ülevärvitav. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • põrandapindade kiireks parandamiseks, kallete tegemiseks, aukude täitmiseks
  • ülevärvitav
  • kasutamiseks sise- ja välistingimustes
  • kõndimiskindel u 45 minuti pärast
  • põrandakatte saab paigaldada u 2 tunni pärast
  • kulu 1,6 kg/m²/mm

Kasutusala

Kiirkivinev tasandussegu põrandate tasandamiseks, aukude täitmiseks ning kallete tegemiseks enne peentasandmist ja/või põrandakatte paigaldamist kihipaksusega 1–40 mm. Tasandamiseks soovitame kasutada tasandussegu Kestonit Finish või Optio. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes.
Välistingimustes kasutamisel on minimaalne kihipaksus 5 mm.
Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim ja värvipritsmed ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb lihvida siledaks betooni karedad, ebatasased alad ja kõrged servad.
Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primerit / 80–90% vett). Rekonstrueeritavad pinnad ja laudispinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer. Optimaalse nakke tagamiseks välistingimustes ja mitteimavate aluspindade puhul kasutage nakkekihi loomiseks näiteks Kiilto Remontplaatimissegu ja kandke see pinnale segukammiga.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

Pakendi suurus
EAN-kood
*Kestonit Rapid/exp 20 kg 6411512411200
Pakendi suurus *Kestonit Rapid/exp 20 kg
EAN-kood 6411512411200
 
pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis max 6 kuud kuivades tingimustes.

Pindamiskuiv

2–4 h

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

Kõndimiskuiv

u 45 min

Kahanemine

< 0,6 ‰ (23 °C, 50% RH)

Kihi paksus

1–40 mm

Segamissuhe

u 3,5 l vett / 20 kg kott (aukude täitmine ja kallakute tegemine) u 4,0 l vett / 20 kg kott (ületasandamine). Tasandussegu sisse võib segada 20–30% liiva (terasuurus 1–3 mm), kui tasandatakse paksusid kihte.

Tööaeg

10–15 min

Nakketugevus

(> 1 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Paindetugevus

C10 (> 10 MPa), EN 13813

Max tera suurus

0,4 mm

Sideaine tüüp

plasti-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Survetugevus

C35 (> 35 MPa), EN 13813

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Klassifikatsioonid

CT-C35-F10 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Puistake 20 kg tasandussegu pulbrit 3,5–4,0 l jahedasse vette seda samal ajal segades, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Kandke kohe puhtale põrandale teraspahtlilabidaga. Põrand on kõndimiskindel u 45 minuti pärast ja põrandakatte saab paigaldada u 2–4 tunni pärast.
Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.
Tasandussegu pinda võib ka värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale.
Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.
Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).
NB! Kasutatud veehulk mõjutab oluliselt kuivamisaega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCESoome Võtmelipp