Kestonit Maxi

Kiirestikõvenev ja -kuivav põrandamass põrandate valamiseks, aukude täitmiseks ja kallete tegemiseks. Kasutamiseks siseruumides. Madala leeliselisusega, tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • põrandate valamiseks, aukude täitmiseks ja kallete tegemiseks
  • kõndimiskindel u 2 tunni pärast
  • põrandakatte saab paigaldada u 1 päeva pärast
  • kulu 1,9 kg/m²/mm
  • u 11 l  tasandussegu/kott

Kasutusala

Eritsemendialusel, kiirestikõvenev ja -kuivav põrandamass põrandate valamiseks, aukude täitmiseks
ja kallete tegemiseks siseruumides. Kihi paksus: 10–200 mm. Põrandapinna viimistlemiseks enne põrandakatte paigaldamist soovitame kasutada põrandatasandussegu Kestonit.
1. Aluspinnal tugevasti kinni olev valu / tugev betoonpind: aluspind peab olema puhas, kuiv ja jäik. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Betoonpinna ja Kestonit Maxi omavahelise nakke tagamiseks kandke aluspinnale nakkekiht enne põrandamassi pealekandmist. Nakkekiht koosneb Kestonit Maxi (20 kg), Kiilto Betooniemulsiooni (1 l) ja vee (1,5 l) segust. Kandke Kestonit Maxi värske nakkekihi peale.
2. Ujuv konstruktsioon / nõrk betoonpind, puit- jt. ehitusplaatpinnad:
valu eraldatakse aluspõrandast näiteks Kiilto Eraldusriba kangaga või ehituspaberiga. Valu eraldatakse seintest ja toruläbiviikudest eraldusribadega / elastse massiga. Valukiht peab olema armeeritud ning paksusega vähemalt 50 mm (nt. # 150 Ø 5). Põrandakütte kaablid/torud tuleb kinnitada armatuur-võrgu külge.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,9 kg (u 11 l tasandussegu/kott).

Pakendi suurus
EAN-kood
*Kestonit Maxi/exp 20 kg 6411512412207
Pakendi suurus *Kestonit Maxi/exp 20 kg
EAN-kood 6411512412207
 
pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis max 6 kuud kuivades tingimustes.

Pindamiskuiv

u 1 päev

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,9 kg (u 11 l tasandussegu/kott).

Kõndimiskuiv

u 2 h

Kahanemine

< 0,9 ‰ ( 23 °C, 50% RH )

Kihi paksus

10–200 mm

Segamissuhe

1,6–1,8 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

30–45 min

Nakketugevus

(> 1 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Paindetugevus

F4 (> 4 MPa), EN 13813

Max tera suurus

u 3 mm

Sideaine tüüp

Plasti-tsemendi-kvartsiliivabaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

Survetugevus

C20 (> 20 MPa), EN 13813

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Klassifikatsioonid

CT-C20-F4 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Puistake Kestonit Maxi pulber aeglaselt jahedasse (10–20°C), puhtasse vette seda segumiksriga segades, kuni moodustub tükkideta, ühtlane mass. Laske segul seista u 5 minutit, segage uuesti ja alustage laialilaotamist. Segamiseks võib kasutada ka segumasinat (segamisaeg u 5 min). Laotage Kestonit Maxi ühtlaselt siluriga ja/või teraspahtlilabidaga. Siluge pinda teraspahtlilabidaga. Enne tasandusseguga viimistlemist peab valu olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist näiteks soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja kehva nakkumist. Kui põrandakatet ei paigaldata 14 päeva jooksul pärast tasandamist, tuleb tasandatud pind töödelda Kiilto järelhooldusvahendiga või katta kilega hiljemalt üks päev pärast tasandamist.
Valu saavutab niiskussisalduse 90% RH u 24 tunniga optimaalsetes kuivamistingimustes (18–20 °C, 50% RH).
Kestonit Maxi niiskussisaldust saab mõõta usaldusväärselt spetsiaalsete niiskuseanduritega. Pange tähele, et elektrijuhtivust kasutavad niiskusemõõdikud ei anna täpset tulemust. Suuremate pindade puhul tuleb luua nihkevuugid. Ei ole soovitatav värviga kaetavate põrandate jaoks. Ei ole soovitatav, kui parkett liimitakse aluspõranda külge. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, valu tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp