Kestonit Level

Tasandussegu põrandate tasandamiseks ja kallete tegemiseks. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes. u 12 l tasandussegu kotis. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • põrandate tasandamiseks ja kallete tegemisekss
  • sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes
  • kõndimiskindel u 4 tunni pärast
  • põrandakatte saab paigaldada 1–5 päeva pärast
  • kulu 1,7 kg/m²/mm
  • u 12 l tasandussegu kotis

Kasutusala

Tsemendibaasil tasandussegu põrandate tasandamiseks ja kallete tegemiseks enne tasandamist ja/või põrandakatte paigaldamist; tasanduskihi paksus 3–50 mm. Tasandamiseks soovitame kasutada tasandussegu Kestonit Finish või Optio. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes.
Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primerit / 80–90% vett). Rekonstrueeritavad pinnad ja laudispinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer. Optimaalse nakke tagamiseks välistingimustes ja mitteimavate aluspindade puhul kasutage nakkekihi loomiseks näiteks Kiilto Remontplaatimissegu ja kandke see pinnale segukammiga.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,7 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

Pakendi suurus
EAN-kood
*Kestonit Level/exp 20 kg 6411512408200
Pakendi suurus *Kestonit Level/exp 20 kg
EAN-kood 6411512408200
 
pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Pindamiskuiv

1–5 päeva

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,7 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

Kõndimiskuiv

u 4 h

Kahanemine

< 0,6 ‰ (23 °C, 50% RH)

Kihi paksus

3–50 mm

Segamissuhe

u 3 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

30–45 min

Nakketugevus

(> 1 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Paindetugevus

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Max tera suurus

u 1 mm

Sideaine tüüp

Plasti-tsemendi-kvartsiliivabaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Klassifikatsioonid

CT-C25-F6 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Puistake Kestonit Level pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (10–20 °C), puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laske segul seista u 5 minutit, segage uuesti ja alustage laialilaotamist.
Laotage Kestonit Level ühtlaselt siluriga ja/või teraspahtlilabidaga. Enne uue kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist näiteks soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket.
Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda.
Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.
Tasandussegu pinda võib ka värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale.
Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.
Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).
NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCESoome Võtmelipp