Kestonit Finish

Peentasandussegu põrandate tasandamiseks enne põrandakatte paigaldamist. Kergesti levitatav. Sobib pumbaga pealekandmiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendialusel.

Erifunktsioonid

  • peentasandussegu põrandatele
  • hea isetasanduvus
  • sobib pumbaga pealekandmiseks
  • käimiskindel 8 tunni pärast
  • põrandakatte saab paigaldada 1–2 päeva pärast
  • kulu 1,6 kg/m²/mm

Kasutusala

Sobib 1–7 mm põrandatasanduskihi paigaldamiseks enne põrandakatte paigaldamist. Kasutamiseks siseruumides. Üle 7 mm kihtide tasandamiseks soovitame tasandussegu Kestonit Optio. Peentasandussegu Kestonit Finish pole soovitatav kasutada mosaiikparketi alla jääva aluspinna tasandamiseks.
Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb lihvida siledaks betooni karedad, ebatasased alad ja kõrged servad. Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primerit / 80–90% vett). Rekonstrueeritavad pinnad ja laudispinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

Pakendi suurus
EAN-kood
Kestonit Finish/exp 20 kg 6411512407203
Pakendi suurus Kestonit Finish/exp 20 kg
EAN-kood 6411512407203
 
pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Pindamiskuiv

1–2 päeva

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

Kõndimiskuiv

8 h

Kahanemine

< 0,8 ‰ (23 °C, 50% RH)

Kihi paksus

1–7 mm

Viskoossus

Valguvus 150–160 mm, EN 12706

Segamissuhe

5,0–5,5 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

30–45 min

Nakketugevus

(> 1 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Paindetugevus

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Max tera suurus

0,3 mm

Sideaine tüüp

plasti-tsemendi-kvartsibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Klassifikatsioonid

CT-C20-F6 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Valage segamisnõusse vajalik kogus puhast vett. Puistake Kestonit Finish pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (10–20 °C), puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laske segul seista u 5 minutit, segage uuesti ja alustage laialilaotamist. Laotage segu ühtlaselt laiali laia teraspahtlilabidaga. Enne uue kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist näiteks soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut. Ei ole soovitatav värviga kaetavate põrandate tasandamiseks. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp