Kestokol WR 11

Kestokol WR 11 on kahekomponendiline emulsioon-polümeerisotsüanaatliim, mis sobib liimpuidu tootmiseks standardi JAS 111 C-klassi tingimuste kohaselt (Norsk Träteknisk Institutt (NTI), 2007).

Erifunktsioonid

  • Kaitsmata kasutamine välistingimustes
  • Suurepärane vastupidavusilmastikutingimustele

Kasutusala

Kestokol WR 11 + kõvendi WR on kahekomponendiline emulsioon-polümeerisotsüanaatliim, mis peab suurepäraselt kliimamõjutustele vastu. See täidab keeva vee toimele vastupidavuse nõudeid vastavalt standardile JIS K 6806-1985 (1995) ja vastupidavusklassile EN 204/D4. Kestokol WR 11 + kõvendit WR saab kasutada esemetes, mis on pidevalt muutuvate ilmastikutingimuste meelevallas ning ka spetsiifilistes liimpuidurakendustes.

Pakendi suurus
Product Code
Kestokol WR 11 IBC cont T3283.994  
Pakendi suurus Kestokol WR 11 IBC cont
Product Code T3283.994
 
pH

6,5 - 8,0

Värvid

Helebeež

Erikaal

1,15 kg/dm

Ladustamine

Avamata mahutites üle +1 °C 6 kuud. Juhul kui toode on pikalt seisnud, segage seda enne kasutamist.

Valmissegu kasutusaeg

Segu säilivusaeg mahutis on max 20 min (+20 °C)

Avatud aeg

7 - 12 min (tootekulu 200 g/m²)

Viskoossus

3500 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Segamissuhe

100 : 15

Pressimisaeg

minimaalselt 20 min

Segu värv

helebeež

Segu viskoossus

5000 mPas (Brookfield RVT +20 °C) kohe pärast kõvendi lisamist

Tarbimine

160 - 200 g/m²

Hooldustemperatuur

EN 14257 (Watt 91): 12,0 N/mm

Puidu niiskusesisaldus

6 - 15%

Minimaalne kihi moodustustemperatuur

+5 °C

Kasutusjuhis

Lisage 15 kaaluosa kõvendit WR 100 liimi Kestokol WR 11 kaaluosasse ja segage korralikult läbi. Kui segu mahutis säilimise aeg möödub, hakkab see vahutama. Mahutis säilitamise aja jooksul saab vanale segule lisada uuemat segu. Veenduge, et liitmik istub hästi oma kohal. Kandke ühtlane liimikiht ühele küljele. Pange osad kokku ja pressige neid üksteise vastu, pidades silmas, et kokkupressimine toimuks ühtlaselt piki liitmikku. Liitmikke saab kokku pressida külm-, kuum- või kõrgsageduspressis. Vajaliku pressimisaja tuvastamiseks ja liimühenduse tugevuse tagamiseks tuleb enne täiemahulise tootmisega alustamist läbi viia asjakohased testid. Enne edasist masintöötlust tuleb osi teatud aja jooksul ladustada, saavutamaks vajalikku liimühenduse tugevust. Liitmiku lõplik tugevus ja veekindlus saavutatakse 7 päeva jooksul.

Keskkond ja ohutus

Vältige ebavajalikku nahakontakti ja kokkupuudet värske tootega, kasutage turvakindaid. Vaadake materjali ohutuslehte. Teabe saamiseks toote ja pakendi kasutuselt kõrvaldamise kohta külastage kodulehte www.kiilto.com

EN 204 D4 veekindluse klassifikatsioonWATT 91 EN 14257 soojustakistuse klassifikatsioonEN 302-2JIS K 6806Soome Võtmelipp