Soome Võtmelipp

Kestokol kõvendi S

Kasutusala

Kõvendi S on liimiga Kestokol D4/S kasutamiseks mõeldud kõvendi.

Ladustamine

Avamata mahutis üle +1 °C, 18 kuud. Juhul kui toode on pikalt seisnud, segage seda enne kasutamist.

Konsistents

Vedelik

Sideaine tüüp

PVAc puiduliimi kõvendi

Kasutusjuhis

Vt Kestokol D4 TDS

Keskkond ja ohutus

Vältige ebavajalikku nahakontakti ja kokkupuudet värske tootega, kasutage turvakindaid. Vaadake materjali ohutuslehte. Teabe saamiseks toote ja pakendi kasutuselt kõrvaldamise kohta külastage kodulehte www.kiilto.com

Soome Võtmelipp