Soome Võtmelipp

Kestofol P/H

Kasutusala

Kestofol P/H on kiirseonduv dispersioonliim melamiini või PVC-fooliumide liimimiseks puidupõhistele plaatidele. Tagab kõrgkvaliteetse, sileda pinna.

Pakendi suurus
Product Code
Kestofol P/H 15 kg T1482.015  
Pakendi suurus Kestofol P/H 15 kg
Product Code T1482.015
 
pH

8

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Avatud aeg

u 4 min

Viskoossus

18 000 mPas (Brookfield 6/20, +20°C)

Suhteline õhuniiskus

50–60%

Sideaine tüüp

EVAC

Tarbimine

80–120 g/m²

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Kasutusjuhis

Liimi omadused sõltuvad olulisel määral ümbritseva keskkonna tingimustest nagu puidu ja välisõhu niiskusesisaldusest, temperatuurist, imamisvõimest ja pealekantud liimi kogusest, seega saab esitatud väärtusi kasutada ainult juhindumiseks. Vajaliku surveaja kindlakstegemiseks ja liimühenduse piisava tugevuse tagamiseks tuleb enne täiemahulist tootmist viia läbi asjakohased katsed. Kõrgem temperatuur lühendab nõutavat pressiaega. Vaadake alumiiniumfooliumi tootja juhiseid. Liimitavad pinnad peavad olema tolmu-, määrde- jne vabad. Liimi ja materjali temperatuur peab olema üle +15°C. Siiski on seotise nõutav tugevus saavutatav ka madalamal temperatuuril (üle +3°C), kuid kuivamisaeg on sel juhul pikem. Kui kasutatav liimikogus on väike, tuleb eelnevalt teha prooviliimimine, et veenduda soovitud tugevuse saavutamises. Liimi võib peale kanda kas fooliumile või plaadile. Kui liim on peale kantud, suruge foolium kohe vastu lehte. Kasutage poolte kokkusurumiseks rulli või lamepressi. Kuna kogu õhk tuleb välja pressida, soovitame kasutada rullpressi. Lamepressi kasutamise korral tuleb pinnad esmalt rulliga üle rullida, et kogu õhk välja suruda. Seejärel tuleb lamineeritud plaadid virnastada. Laske plaatidel enne edasist töötlemist seista vähemalt kaks tundi.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp