Fibergum Primer nakkedispersioon

Nakkedispersioon Kiilto Fibergumi ja niiskes ruumis kasutatava tasandussegu vahelise nakke parandamiseks betoon- ja plaatpõrandate puhul. Veebaasil.

Erifunktsioonid

  • Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi Fibergum nakkedispersioon
  • oranž värv lihtsustab pealekandmist
  • veepõhine

Kasutusala

Nakkedispersioon siseruumides kasutatavale hüdroisolatsioonimastiksile.

Kulu

u 8 m²/l (vedeldamata)

Pakendi suurus
EAN-kood
Fibergum Primer / exp. 1 l 6411513707012
Fibergum Primer/exp. 3 l 6411513707036
Fibergum Primer/exp. 10 l 6411513707104
Pakendi suurus Fibergum Primer / exp. 1 l
EAN-kood 6411513707012
 
Pakendi suurus Fibergum Primer/exp. 3 l
EAN-kood 6411513707036
 
Pakendi suurus Fibergum Primer/exp. 10 l
EAN-kood 6411513707104
 
Erikaal

u 1

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp. üle 1 °C, 1 aasta.

Kulu

u 8 m²/l (vedeldamata)

Kuivamise kiirus

1–2 tundi, sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest

Segamissuhe

Tasandusseguga kaetud või betoonist aluspind: vedeldada veega 1:1
Kipskartongplaat: mitte vedeldada
Muudest imavatest plaatidest aluspinnad: vedeldada veega 1:1
Mitteimavatest plaatidest aluspinnad: mitte vedeldada
Kare betoon või kivi: tasandada Kiilto tsemendibaasilise tasandusseguga

Pakendi suurused

1 l, 3 l

Külmakindlus

Jäätub

Kasutustemperatuur

+10…25 °C

Kasutusjuhis

Aluspinnalt eemaldatakse tsemendiliim, pinnakattematerjalide jäägid, lihvimistolm, lahtised osakesed ja määrdeained. Vajadusel lihvige või karestage vastava tööriistaga. Nakkedispersioon tuleb pinnale kanda võimalikult õhukese ja ühtlase kihina, näiteks harja, pintsli või rulliga. Hüdroisolatsioonimastiks tuleb aluspinnale tugevasti rullida. Enne hüdroisolatsioonimastiksi pealekandmist peab nakkedispersioonikiht olema kuivanud. Enne töö alustamist tuleb tutvuda Kiilto hüdroisolatsiooni tööjuhisega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge materjali ohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEEDSoome Võtmelipp