Kiilto puidukatsetuslabor katsetab liime kliendi soovil

Kiilto asjatundjad panustavad praeguste toodete täiustamisse ja uute väljatöötamisse koostöös klientidega. Näiteks puiduliimide tulevik tundub praegu iseäranis põnevana.

2015. aastal asutas Kiilto uue puidukatsetuslabori, mille alla kuulub osa praeguste PVAC-, EPI- ja PU-puiduliimide kvaliteedikontrollitegevustest. Lisaks sellele töötab labor välja uusi tooteid, näiteks puiduliime kandevtarindite jaoks.

„Sooritame puidulaboris rohkelt katseid vahetult kliendi tellimusel,“ märgib Christopher Mills, kes vastutab Kiiltos PU-, EPI- ja PVAc-puiduliimide tootearenduse eest.

Tänu katselaborile saab Kiilto varustada oma kliente ladusalt neile vajalike lahendustega.

„Kui klient töötab välja uut materjali, projekteerib uut tootmisliini või kavandab uue sisseseade kasutuselevõtmist, saame rakendada oma võimalusi kliendi vajaduste kiiremaks ja mitmekülgsemaks rahuldamiseks,“ kirjeldab Mills.


Klientide kogemused annavad puiduliimide arengule tõuke

Viimastel aastatel on puiduliimide vallas nähtud suuri edusamme tulenevalt kiiremate tehnoloogiate väljatöötamisest ja klientide tootmisseadmestiku arengust ning rõhuasetusest toodete tõhususele ja keskkonnateguritele. Samuti on muudetud asjaomaseid standardeid.

„CLT (ristlamineeritud puidu) tehnoloogia on üks suurimaid uudiseid, mille korral soovime Kiilto liimidega tootmise tõhususe ja kvaliteedi tõstmisse omapoolse panuse anda,“ teatab Mills.

Väga suur osa puidulaboris tehtavatest katsetest toimub meie klientide otsesel soovil.

Mis puiduliimidesse puutub, siis avab üleminek taastuvatele toorainetele ja erinevate materjalide kombineerimine rohkelt võimalusi edasiseks arenguks.

„Huvitav on näha, kuhu areng puittarindid lõpuks viib. Tulevikus on klient kõige tähtsam. Nad annavad mulle ohtralt teavet toodete toimivuse ja selle kohta, mida nad tulevikult soovivad. See annab sageli tõuke uute toodete arendamiseks.“

Jaga seda lehte