Kiilto liim kõrvaldas kemikaaliprobleemid

Kahtlused isotsüanaadi tervistkahjustava mõju osas algatasid uue liimilahenduse väljatöötamise Parmarine Oy vannitoaelementide tootmise jaoks.

Veel paar plaati sokliossa ja kõik on valmis. Plaatija Ilona Salama kannab uut Kiiltoflex FP 1000 liimi 6 m2 vannitoaelemendi seinale, mis on tellitud Lahtis ehitatava kortermaja jaoks.

„Liim on kiire ja kasutuseks valmis. Vuukimist võib alustada sisuliselt kohe,“ kiidab Salama.

Tema rahulolul on veel üks põhjus. Ehkki Kiilto varasemal kahekomponendilisel polüuretaanliimil on suurepäraseid omadusi ja seda kasutatakse endiselt tehastes, kus vannitoaplaatidega töötavad robotid, tekkis kahtlus, et selle kõvendusaines sisalduv isotsüanaat kahjustab töötajate tervist ahtas ruumis, kus õhk eriti ei vahetu. Nüüd on see oht kõrvaldatud.

Parmarine’i tootmisjuht Joona Jäntti on tootearenduse tulemusega rahul.

Alternatiiv isikukaitsevahenditele

Soome Töötervishoiu Instituudi ekspert mõõtis mõni aasta tagasi töökeskkonda Parmarine’is ja soovitas vannitoaelementidega töötaval personalil kasutada autonoomset hingamismaski. Oht ähvardas lisaks plaatijatele ka värskelt plaaditud ruumides töötavaid elektrikuid ja sisseseade paigaldajaid.

„Samas on ju tüütu kasutada terve päev isikukaitsevahendeid. Me pidime leidma mingi lahenduse, mis kõrvaldaks kokkupuute isotsüanaadiga,“ ütleb Parmarine’i tootmisjuht Joona Jäntti.

Parmarine esitas sellise väljakutse oma pikaajalisele tarnijale Kiiltole, kes asus tööle täiesti uue lahenduse leidmiseks. Uus toode pidi omadustelt olema võrdväärne seni kasutatud tootega, mis muus osas igati sobis. Liim ei tohtinud tilkuda ja pidi kuivama piisavalt aeglaselt, et plaatijad jõuaks plaate paigaldada. Ka liimi pealekandmine pidi olema lihtne.

Plaatijad kaasati arendustöösse

Kiilto tootearendusrühm otsis maailmast uusi tooraineid ja valmistas erinevaid proovipartiisid. Parmarine osales arendustöös proovipartiide katsetamise ja plaatijatelt nende osas saadava tagasiside kogumise kaudu. Kasutajate arvamusel oli suur kaal lõpptoote omaduste kindlaksmääramisel.

„Töötaja on selle ahela kõige tähtsam lüli. Kui liim ei toimi nagu vaja, aeglustab see tööd ning tõmbab tootlikkuse alla,“ lisab Kiilto piirkonnajuht Juha Räisälä .

Uus Kiilto tarnitav plaadiliim moodustab ligikaudu 80% Parmarine’is käsitsi plaatimiseks kasutatavast liimist.

Joona Jäntti hindab koostööd Kiiltoga ja saavutatud tulemust.

„See oli suurepärane projekt, sest me saavutasime oma eesmärgi ja isotsüanaat meie töötajaid enam ei ohusta. Lisaks on ühekomponendilise tootega vähem probleeme, sest puudub vajadus liimi valmissegamiseks ja liimijääke ei teki. Vuukimine võib alata niipea, kui plaadid on liimitud. Meil õnnestus lüüa mitu kärbest ühe hoobiga.“

Tooted muutuvad vastavalt klientide vajadustele

Räisälä rõhutab kliendi vajaduste ja soovide rahuldamist tootearenduses.

„Me püüame alati oma klientide soovidele vastu tulla. Kui kliendi sisseseade ja meetodid muutuvad, tekib vajadus senistega võrreldes teistsuguste toodete järele. Näiteks juhul, kui tarvis on jäigemat, kiiremini või aeglasemalt kõvastuvat liimi, kuulame kliendi ära ja kohandame toodet nii hästi kui võimalik.“

Fotod: Harri Nurminen

LUGEGE KOGU ARTIKLIT KLIENDILEHES KONTAKTI

Parmarine Oy

  • Juhtiv paigaldusvalmis vannitoaelementide ja tulekindlate laevauste tootja.
  • Ligikaudu 300 töötajat moodsates tehastes Forssas ja Leppävirtas.
  • Käive: 41 miljonit eurot (2015).
  • Esimesed vannitoaelemendid valmistati 1968. aastal.
  • Eraldus iseseisva ettevõttena Parma Oy-st 1996. aastal.
  • Toodetud vannitoaelemente kasutatakse peamiselt korter- ja ridamajades, hotellides, hooldekodudes ning haiglapalatites.
  • Põhiturgudeks on Soome ja Norra, kuid üha rohkem ka Rootsi.
  • Ettevõtte omanikuks on Eastern Pretech PTE Ltd, mis kuulub rahvusvahelisse kontserni NSL Group.
Jaga seda lehte