Koolituste tutvustused

Koolitustele on oodatud ehitajad, edasimüüjad ning vabade kohtade olemasolul kõik huvilised, kes soovivad täiendada oma ehitusalaseid teadmisi

Märgade ruumide ehitus (Hüdro 1)

Käsitletakse märja ruumi planeerimist, ehitamist ning sobivaid tooteid niiskesse keskkonda. Tutvustatakse seinte ja põrandate ettevalmistamist, aluspinna kruntimist ja hüdroisolatsiooni paigaldamist. Käsitletakse trappide, toruläbiviikude, nurkade hüdroisoleerimise õigeid töövõtteid. Tutvutakse järelevalve nõuetega hüdroisolatsioonitöödele. Plaatimise teema hõlmab õige plaadisegu valimise, plaatimise töövõtteid ja järjekorda, vuukimist, silikoonimist ja märja ruumi hooldust. Praktika osas hüdroisoleeritakse näidisnurk, tihendatakse trapiümbrus, näidatakse plaatimise ja vuukimise tööpõhimõtteid.

Põrandatasandus ja hüdroisolatsioon, work-shop (Hüdro 2)

Teooriaosas tutvutakse lähemalt põrandatasandussegude ja hüdroisolatsioonimaterjalidega, vaadeldakse levinumaid vigu ja järelvalve nõudeid hüdroisolatsioonitöödel. Praktikaosas jaotatakse osalejad väikestesse rühmadesse, kes koolitaja juhendamisel tasandavad põranda, valavad kalded ja teostavad näidisnurgas hüdroisolatsioonitöö, läbides erinevaid tööetappe nurkade tihendamisest põranda hüdroisoleerimiseni.

Plaatimine ja vuukimine, work-shop (Hüdro 3)

Koolituspäeva käigus saavad kõik osalejad praktilise kogemuse plaatimistöödest, vuukimisest ja silikoonimisest. Teooriaosas räägime valmis hüdroisolatsiooni järelvalvest, plaatimistööde tööpõhimõtetest, plaadisegude, vuugisegude ja hermeetikute omadustest. Praktikaosas plaadivad osalejad koolitaja juhendamisel seina- ja põrandapindu, planeerivad plaadijaotuse, lõikavad plaate, teevad toruläbiviike, viimistlevad põrandatrapi ning vuugivad viimistletud pinnad.

Remondikool

Teoorias ja praktikas õpitakse tundma toodete olulisemaid omadusi, üldiseid tööpõhimõtteid, vigade vältimise võimalusi ning Kiilto materjalivalikut järgmiste ehitus- ja remonditööde jaoks:

  • Põranda- ja seinatasandus
  • Põrandakatte liimimine ja viimistlemine
  • Hüdroisolatsioon ja plaatimine

PVC põrandakatete paigaldus

Teooriaosas tutvutakse põrandatasandussegude omaduste ja kasutusvaldkondadega ning vaadeldakse levinumaid vigu valutöödel. Õpitakse tundma põrandakatete tüüpe ja sobivaid liime nende kinnitamiseks.

Maalrikoolitus

Koolitusel vaadatakse lähemalt seinapahtlite tüüpe, nende omadusi ning sobivust erinevatele aluspindadele. Nii teoorias kui praktikas tutvutakse Kiilto erinevate alus- ja vuugilindipahtlite, viimistlus- ning valmispahtlitega, samuti räägitakse seinaliimide omadustest ja sobivusest erinevatele seinakatetele. Sisevärvide osas antakse ülevaade värvitootja (külalisesineja) sisevärvide koostisest, omadustest ja kasutuskohtadest.

Vinüül- ja puitpõrandakatted: liimimine ja viimistlus

Aluspõranda ettevalmistus: sobivad tasandussegud ja nendega tasandamine. Vinüülkatete kinnitamine: räägime vinüülkatete tüüpidest, liimimismeetoditest ja liimidest.

Parkettpõrandate aluspinnale liimimine, parketi tüübid ja liimid. Parketi viimistlemine: lakkimine, õlitamine, õlivahatamine

Erakliendikoolitus - Märjad ruumid

Käsitletakse märja ruumi planeerimist, ehitamist ning sobivaid tooteid niiskesse keskkonda. Tutvustatakse seinte ja põrandate ettevalmistamist, aluspinna kruntimist ja hüdroisolatsiooni paigaldamist. Käsitletakse trappide, toruläbiviikude, nurkade hüdroisoleerimise õigeid töövõtteid. Plaatimise teema hõlmab õige plaadisegu valimise, plaatimise töövõtteid ja järjekorda, vuukimist, silikoonimist ja märja ruumi hooldust. Praktika osas näitab koolituse läbiviija näidisnurgal hüdroisoleerimist, trapiümbruse tihendamist, plaatimist ja vuukimist. Koolitus kestab u. 3 h.