Kiilto veebikoolituste tutvustused

Koolitustele on oodatud ehitajad, edasimüüjad ning kõik huvilised, kes soovivad täiendada oma ehitusalaseid teadmisi

04.02.21 Märja ruumi ehitamine

Koolitusel räägime märja ruumi ehituse terviklahendustest ja peatume eraldi igal tööetapil:

 • Märja ruumi ehitamine ning sobivad tootesüsteemid niiskesse keskkonda
 • Aluspinna ettevalmistus, kruntimine ja hüdroisolatsiooni paigaldamine
 • Trappide, toruläbiviikude, nurkade hüdroisoleerimise õiged töövõtted
 • Järelevalve nõuded ja kontrollmeetodid hüdroisolatsioonitöödele
 • Plaadisegude omadused ja nõuded plaatimistööde kvaliteedele
 • Vuugitäidiste omadused ja vuukimise tööpõhimõtted
 • Hermeetikute kasutus märjas ruumis

Lektorid:

Kaja Kuus, tootejuht/müügiesindaja, OÜ Kiilto Eesti

Aivo Jõemets, müügiesindaja, OÜ Kiilto Eesti

------------------------------------------------

18.02.21 Seinte ja põrandate tasandamine

Koolituse esimeses poolel räägime põrandate valamisest põrandatasandusseguga:

 • Millist nakkedispersiooni kasutada
 • Mida arvestada tasandussegu valikul
 • Millised on segude omadused
 • Kuidas vältida vigu

Teises pooles käsitleme seinte tasanduse ja viimistluspahtelduse temaatikat:

 • Nõuded viimistluse lõppkvaliteedile
 • Pahtlite tüübid ja omadused
 • Kiilto tootevalik ja uudistooted
 • Hermeetikud maalritöödel

Lektorid:

Mart Luhari, tootejuht, Kiilto OY

Kaja Kuus, tootejuht/müügiesindaja, OÜ Kiilto Eesti

-------------------------------------------------

04.03.21 Hüdroisoleerimine

Koolitusel keskendume põhjalikult märja ruumi hüdroisoleerimise temaatikale järgnevate teemade kaudu:

 • Hüdroisolatsiooni roll ehitise sisekliimas ja konstruktsioonide kestvusel
 • Hüdroisolatsoonitöödele esitatavad nõuded
 • Kiilto kolm erinevat hüdroisolatsioonisüsteemi: kasutusalad ja töövõtted
 • Ühendus- ja liitekohtade hüdroisoleerimine
 • Hüdroisolatsioonitöö kvaliteedi hindamine ja kontrollmeetodid
 • Levinumad vead hüdroisolatsioonitöödel

Lektorid:

Marko Kooskora, tehniline konsultant/müügiesindaja, OÜ Kiilto Eesti

Kaja Kuus, tootejuht/müügiesindaja, OÜ Kiilto Eesti

----------------------------------------------------

18.03.21 Plaatimine ja vuukimine

Koolitusel keskendume plaatimisele ja vuukimisele, käsitledes järgnevaid teemasid:

 • Plaadisegude omadused ja kriteeriumid, mille aluselt teha sobiv segu valik
 • Kiilto plaadisegude ülevaade ja kasutuskohad
 • Segud suuremõõdulisele plaadile ja ekstreemtingimustesse
 • Kiilto vuugitäidiste tüübid ja tööomadused
 • Vigade ennetamine plaatimis- ja vuukimistöödel
 • Tihendus-ja liimimasside omadused ja kasutuskohad
 • Vuugitud ja silikoonitud vuukide järelhooldus ja parandustööd

Lektorid:

Aivo Jõemets, müügiesindaja, OÜ Kiilto Eesti

Kaja Kuus, tootejuht/müügiesindaja, OÜ Kiilto Eesti