Koolituste tutvustused

Koolitustele on oodatud ehitajad, edasimüüjad ning vabade kohtade olemasolul kõik huvilised, kes soovivad täiendada oma ehitusalaseid teadmisi

Märgade ruumide ehitus (Hüdro 1)

Käsitletakse märja ruumi planeerimist, ehitamist ning sobivaid tooteid niiskesse keskkonda. Tutvustatakse seinte ja põrandate ettevalmistamist, aluspinna kruntimist ja hüdroisolatsiooni paigaldamist. Käsitletakse trappide, toruläbiviikude, nurkade hüdroisoleerimise õigeid töövõtteid. Tutvutakse järelevalve nõuetega hüdroisolatsioonitöödele. Plaatimise teema hõlmab plaadisegude omaduste ja plaatimise põhitöövõtete tutvustamist, räägime ka vuukimisest ja vuugitäidistest, silikoonidest ja vigade ennetamisest nendel töödel. Praktika osas toimub toimub põrandatasandussegu presentatsioon, näidatakse hüdroisoleerimiste töövõtteid ja materjale, trapi tihendamist ning plaatimise ja vuukimise tööpõhimõtteid.

----------------------------------------------------

Põranda tasandamine ja hüdroisolatsioon, work-shop (Hüdro 2)

Teooriaosas tutvutakse lähemalt põrandatasandussegude ja hüdroisolatsioonimaterjalidega, vaadeldakse levinumaid vigu ja järelvalve nõudeid hüdroisolatsioonitöödel. Devi esinaja räägib põrandakütte eelistest ja õigest paigaldusest Praktikaosas jaotatakse osalejad väikestesse rühmadesse, kes koolitaja juhendamisel tasandavad põranda, paigaldavad põrandakütte kaabli, valavad kalded ja teostavad näidisnurgas hüdroisolatsioonitöö, läbides erinevaid tööetappe nurkade tihendamisest põranda hüdroisoleerimiseni.

----------------------------------------------------

Plaatimine ja vuukimine, work-shop (Hüdro 3)

Koolituspäeva käigus saavad kõik osalejad praktilise kogemuse plaatimistöödest, vuukimisest ja silikoonimisest. Teooriaosas räägime valmis hüdroisolatsiooni järelvalvest, plaatimistööde tööpõhimõtetest, plaadisegude, vuugisegude ja hermeetikute omadustest. Praktikaosas plaadivad osalejad koolitaja juhendamisel seina- ja põrandapinna, planeerivad plaadijaotuse, lõikavad plaate, teevad toruläbiviike, viimistlevad põrandatrapi ning vuugivad viimistletud pinnad.

----------------------------------------------------

Remondikool

Teoorias ja praktikas õpitakse tundma Kiilto levinumate ehitustoodete (kuivsegud, liimid, pahtlid, hüdroisolatsioonimastiksid, hermeetikud) olulisemaid omadusi, üldiseid tööpõhimõtteid, vigade vältimise võimalusi ning õiget materjalivalikut järgmiste ehitus- ja remonditööde jaoks sõltuvalt aluspinnast ja kasutuskohast:

- Põranda- ja seinatasandus
- Põrandakatte liimimine ja viimistlemine
- Hüdroisolatsioon ja plaatimine

----------------------------------------------------

Seinte ja põrandate tasandamine (veebikoolitus)

Koolituse esimeses poolel räägime põrandate valust tasandusseguga:
- millist krunti kasutada
- mida arvestada tasandussegu valikul
- millised on segude omadused
- kuidas vältida vigu

Teises pooles käsitleme seinte tasanduse ja viimistluspahtelduse temaatikat:
- pahtlite tüübid ja omadused
- Kiilto tootevalik ja uudistooted

----------------------------------------------------

Hüdroisoleerimine (veebikoolitus)

Tutvustame põhjalikumalt kolme Kiilto hüdroisolatsioonisüsteemi ja õigeid töövõtteid. Räägime järelvalve nõuetest ja kontrollmeetoditest ning võimalikest vigadest hüdroisolatsiooonitööde puhul.

----------------------------------------------------

Plaatimine ja vuukimine (veebikoolitus)

Koolitusel räägime plaadisegude omadustest ja kriteeriumitest, mille aluselt teha sobiv segu valik. Tutvustame Kiilto plaadisegusid ja uudistooteid suure plaadi paigalduseks. Räägime kolmest erinevast Kiilto vuugitäidise tüübist ja kasutusaladest. Vaatame üle levinumad vead plaatimisel ja vuukimisel ning töövõtted nende ennetamiseks. Vaatame, milliseid liime kasutada probleempindadel. Räägime hermeetikutest, mida kasutada tihendus- ja kinnitustöödeks nii märgades kui kuivades ruumides.

----------------------------------------------------

Põrandakatete paigaldus (veebikoolitus)

Räägime aluspõranda ettevalmistusest enne põrandakatte kinnitamist, erinevatest katete tüüpidest (vinüül-, tekstiilkatted ning puit) ning õigetest liimidest nende kinnitamiseks. Samuti tutvustame erinevaid liimimismeetodeid, räägime levinumatest vigadest ja nende ennetamisest.

----------------------------------------------------

Maalrikoolitus

Koolitusel vaadatakse lähemalt seinapahtlite tüüpe, nende omadusi ning sobivust erinevatele aluspindadele. Nii teoorias kui praktikas tutvutakse Kiilto erinevate alus- ja vuugilindipahtlite, viimistlus- ning valmispahtlitega, samuti räägitakse seinaliimide omadustest ja sobivusest erinevatele seinakatetele. Sisevärvide osas antakse ülevaade värvitootja (külalisesineja) sisevärvide koostisest, omadustest ja kasutuskohtadest.

----------------------------------------------------

Erakliendikoolitus - Märjad ruumid

Käsitletakse märja ruumi planeerimist, ehitamist ning sobivaid tooteid niiskesse keskkonda. Tutvustatakse seinte ja põrandate ettevalmistamist, aluspinna kruntimist ja hüdroisolatsiooni paigaldamist. Käsitletakse trappide, toruläbiviikude, nurkade hüdroisoleerimise õigeid töövõtteid. Plaatimise teema hõlmab õige plaadisegu valimise, plaatimise töövõtteid ja järjekorda, vuukimist, silikoonimist ja märja ruumi hooldust. Praktika osas näitab koolituse läbiviija näidisnurgal hüdroisoleerimist, trapiümbruse tihendamist, plaatimist ja vuukimist. Koolitus kestab u. 3 h.