Kiilto veebikoolitused 2021 I-II kvartal

Koolitustele on oodatud ehitajad, edasimüüjad ning kõik huvilised, kes soovivad täiendada oma ehitusalaseid teadmisi

MÄRTS

18.03.2021, kl 11:00-12:30 Plaatimine ja vuukimine

Koolitusel keskendume plaatimisele ja vuukimisele, käsitledes järgnevaid teemasid:

 • Plaadisegude omadused ja kriteeriumid, mille aluselt teha sobiv segu valik
 • Kiilto plaadisegude ülevaade ja kasutuskohad
 • Segud suuremõõdulisele plaadile ja ekstreemtingimustesse
 • Kiilto vuugitäidiste tüübid ja tööomadused
 • Vigade ennetamine plaatimis- ja vuukimistöödel
 • Tihendus-ja liimimasside omadused ja kasutuskohad
 • Vuugitud ja silikoonitud vuukide järelhooldus ja parandustööd

Lektorid:

Aivo Jõemets, müügiesindaja, OÜ Kiilto Eesti

Kaja Kuus, tootejuht/müügiesindaja, OÜ Kiilto Eesti

Registreerumine: SIIT


APRILL

08.04.2021, kl 11:00-13:00 Märgade ruumide ehitus (vene keeles)

Koolitusel räägime märja ruumi ehituse terviklahendustest ja peatume eraldi igal tööetapil:

 • Märja ruumi ehitamine ning sobivad tootesüsteemid niiskesse keskkonda
 • Aluspinna ettevalmistus, kruntimine ja hüdroisolatsiooni paigaldamine
 • Trappide, toruläbiviikude, nurkade hüdroisoleerimise õiged töövõtted
 • Järelevalve nõuded ja kontrollmeetodid hüdroisolatsioonitöödele
 • Plaadisegude omadused ja nõuded plaatimistööde kvaliteedele
 • Vuugitäidiste omadused ja vuukimise tööpõhimõtted
 • Hermeetikute kasutus märjas ruumis

Lektorid:

Kaja Kuus, tootejuht/müügiesindaja, OÜ Kiilto Eesti

Aivo Jõemets, müügiesindaja, OÜ Kiilto Eesti

Mart Luhari. Tootejuht, Kiilto OY

Registreerumine: SIIT

--------------------------------------------------------

15.04.2021 kell 11:00-12:30 Põranda- ja seinakatete kinnitamine

Koolitusel räägime põhjalikult vinüül, parkett, tekstiil, paber, fliis seina- ja põrandakatete kinnitamisest ja -materjalidest:

 • Nõuded aluspinnale ja selle ettevalmistus
 • Kruntimine ja tasandamine
 • Põranda- ja seinakatete tüübid ja omadused
 • Vinüülkatte liimid ja töömeetodid
 • Parketi aluspinnale liimimine
 • Seinaliimid ja töövõtted tapeedi kinnitamisel

Lektorid:

Tanel Lonks, OÜ Kiilto Eesti tegevjuht

Kaja Kuus, OU Kiilto Eesti tootejuht/müügiesindaja

Registreerumine: SIIT

--------------------------------------------------------

29.04.2021, kell 11:00-12:30 Märgade ruumide ehitus

Koolitusel räägime märja ruumi ehituse terviklahendustest ja peatume eraldi igal tööetapil:

 • Märja ruumi ehitamine ning sobivad tootesüsteemid niiskesse keskkonda
 • Aluspinna ettevalmistus, kruntimine ja hüdroisolatsiooni paigaldamine
 • Trappide, toruläbiviikude, nurkade hüdroisoleerimise õiged töövõtted
 • Järelevalve nõuded ja kontrollmeetodid hüdroisolatsioonitöödele
 • Plaadisegude omadused ja nõuded plaatimistööde kvaliteedele
 • Vuugitäidiste omadused ja vuukimise tööpõhimõtted
 • Hermeetikute kasutus märjas ruumis

Lektorid:

Kaja Kuus, tootejuht/müügiesindaja, Kiilto Eesti OÜ

Mart Luhari, tootejuht, Kiilto OY

Registreerumine: SIIT

Veebikoolitustele tuleb registreeruda koolituste juures olevate linkide kaudu hiljemalt 12:00 1 päev enne koolituse toimumist. Kõik meie koolitused on TASUTA! Lisainfo telefoni või e-posti teel: 603 1902 või info.ee@kiilto.com