Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SaadaPrint

Toodete märgistused ja klassifikatsioonid

Meie eesmärgiks on tõsta keskkonna- ja ohutusklassifikatsiooniga toodete osakaalu, mis hetkel on 78% juures meie toodete üldisest läbimüügist. Tooteid, mis on ohutud kasutaja ja keskkonna jaoks, saab tuvastada näiteks järgnevate märgistuste põhjal.

M1


M1 näitab, et ehitusmaterjal vastab kõige rangematele emissiooninõuetele siseõhu kvaliteedi osas. M1-märgistuse saamine on alati üheks Kiilto ehitustarvete arendamise sihtidest. Üle 70% müüdavatest Kiilto ehitustarvetest on juba M1-märgistusega, vastavate toodete osakaal kasvab ka tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud toodete seas.

CE


CE märgise saavad tooted, kui katsetega on tõestatud, et need vastavad kogu süsteemina üleeuroopalise ETA tunnustuse nõutele. Esimeste Kiilto toodetena omistati CE-märgistus elastsetele plaadisegudele 2004. aastal. Kõik Kiilto plaadisegud, põrandasegud ja pahtlid kannavad CE-märgistust.

VTT

VTT sertifikaat tagab, et toode või tootesüsteem vastab Soome ehitusmääruste ja standardite nõuetele kasutamisel kooskõlas sertifikaadi juhistega.

CG2

Vuugisegude omadused on määratletud standardis EN 13888. Standardi kohaselt jagunevad vuugisegud kahte rühma: CG (tsementsegud) ja RG (vaiksegud). Lisaks jaguneb CG kaheks klassiks, 1 ja 2, millest CG2 on rangem. CG2-märgistust täiendavad omakorda tähed, mis osutavad seda, kuidas toode nõuetele vastab: W = paremad hüdrofoobsed omadused, A = parem kulumiskindlus. Kiilto vuugitäidised ja klinkervuugitäidised kannavad märgistust GC2 W A.

ROOLIRATTAMÄRK

Roolirattamärki kandvad liimid vastavad Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) tuleohutusnõuetele. IMO soovitused on kaasatud EL-i laevavarustuse direktiivi (MED). Roolirattamärk laevavarustusel ja materjalidel näitab kooskõla MED-ga.

NSF

NSF-märgi võib saada toode, mille koostises olevad toorained on NSF Internationali poolt tunnistatud toiduainetega kokku puutuda võivateks. Kiilto sertifitseeritud tooted on kirjas NSF-i White Booki loetelus.

HEAKSKIIT KASUTAMISEKS TOIDUAINEPAKENDITES

Seda märki kandvad liimid vastavad määrusele (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, määrusele (EÜ) nr 2023/2006 heade tootmistavade kohta, toiduseadusele 23/2006 ning plastimäärusele (EL) 10/2011.

RMRS

Venemaa laevaregistri (RMRS) märki kandvad liimid vastavad selle Venemaa mereorganisatsiooni tuleohutusnõuetele.


LEED

Leadership in Energy and Environmental Design on Ameerika sertifitseerimisprogramm rohelisele kinnisvarale, mille eesmärgiks on ehituse ja ehitiste kasutamise keskkonnamõju vähendamine. Kõik Kiilto ehitustoodete osakonna lahustivabad tooted vastavad LEED-sertifikaadi nõuetele.

LIPUGA VÕTI

Lipuga võtme päritolumärk näitab, et toodet valmistatakse või teenust osutatakse Soomes. Kiilto taotles ja sai õiguse kasutada seda märki oma kodumaistel toodetel 2011. aasta juunis. Tegu on tõendusega soomemaisest tööst ja kutseoskustest. Kiilto Oy liimid, hüdroisolatsioonitooted, vuugisegud, tasandussegud ja lakid valmivad ettevõttele kuuluvates tootmisrajatistes Lempääläs.

Puiduliimide märgistused

EN 204-D2

Liimi veekindlust on katsetatud standardi EN 204-D2 nõuetega vastavuse osas ift Rosenheimi poolt. Sertifikaat näitab, et liimile on omistatud veekindlusklass D2.

EN 204-D3


Liimi veekindlust on katsetatud standardi EN 204-D3 nõuetega vastavuse osas ift Rosenheimi poolt. Sertifikaat näitab, et liimile on omistatud veekindlusklass D3.

EN 204-D4

Liimi veekindlust on katsetatud standardi EN 204-D4 nõuetega vastavuse osas ift Rosenheimi poolt. Sertifikaat näitab, et liimile on omistatud veekindlusklass D4.

EN 14257 (WATT91)


Liimi kuumuskindlust on katsetatud standardi EN 14257 (WATT91) nõuetega vastavuse osas ift Rosenheimi poolt. Sertifikaat näitab, et liimile on omistatud vastav liimide kuumuskindlusklass.

EN 15425

Standardi EN 15425 nõuetele vastav liim on heaks kiidetud CE-märgistusega liimpuidu tootmiseks kooskõlas standardiga EN 14080.

Jaga seda lehte

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

KIILTO ASJATUNDJAD
ON TEIE TEENISTUSES

Meie lai müügivõrk leiab vastused
eriteadmisi nõudvatele küsimustele.

EHITUSTÖÖSTUSTÜTARETTEVÕTTED VÄLISMAAL

Bonsky