Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SaadaPrint

Hoiatussümbolid

Tootjad annavad oma toodetega seotud ohtudest teada pakendile märgitud sümbolite kaudu, mis vastavad ainete klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevale CLP-määrusele 1272/2008 ning kehtivad kogu Euroopa Liidus. Sümbolid on mustas kirjas valgel taustal punase rombi sees. Eesmärgiks on, et kogu maailmas kasutataks ühtset märgistus- ja klassifitseerimissüsteemi GHS (Global Harmonised System).

Lisateavet hoiatussümbolite kohta

TUKES: uued ohupiktogrammid

GHS01 Plahvatusohtlik
Kemikaalid ja esemed, mis võivad plahvatada.

GHS02 Tuleohtlik
Tuleohtlikud vedelikud, aurud, gaasid, aerosoolid ja tahkised.

GHS03 Oksüdeeriv
Kemikaalid, mis põhjustavad teise aine süttimist või kiirendavad reaktsiooni.

GHS04 Rõhu all olev gaas
Gaasid, mida säilitatakse surveanumas (vähemalt 2 baari).

GHS05 Söövitav
Kemikaalid, mis söövitavad nahka ja/või metalli ning põhjustavad raskeid silmakahjustusi.

GHS06 Äge mürgisus
Kemikaalid, mis on sissehingamisel, allaneelamisel ja/või nahale sattumisel vahetult mürgised.

GHS07 Lühiajaline süsteemne terviseoht
Kemikaalid, mis põhjustavad silmade ja naha ärritust, allergilisi reaktsioone, nahareaktsioone, hingamisteede reaktsioone, ägedat mürgistust, unisust või peapööritust.

GHS08 Süsteemne terviseoht
Kemikaalid, mis põhjustavad pikaajalist mõju nagu vähktõbi, reproduktiivtervise kahju, viljakuse vähenemine või loote kahjustused. Sissehingamisel võivad need kemikaalid põhjustada ka allergilisi reaktsioone või kahjustada hingamisteid.

GHS09 Keskkond
Keskkonnale ohtlikud kemikaalid.

Jaga seda lehte

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

KIILTO ASJATUNDJAD
ON TEIE TEENISTUSES

Meie lai müügivõrk leiab vastused
eriteadmisi nõudvatele küsimustele.

EHITUSTÖÖSTUSTÜTARETTEVÕTTED VÄLISMAAL

Bonsky